Privacybeleid voor bezoekers en geregistreerden

Animal Office verzamelt gegevens van u. En daarom is het belangrijk dat u kunt vertrouwen dat die gegevens veilig zijn, en ook dat u weet in hoeverre Animal Office die veiligheid kan waarborgen. Animal Office houdt zich aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Animal Office is een bedrijf en website van Wierd de Boer. Zijn contactgegevens zijn te vinden op de website.

Animal Office bewaart uw gegevens op een server in Nederland. Met het oog op veiligheid en betrouwbaarheid wordt deze server nauwlettend in de gaten gehouden.

Animal Office maakt gebruik van cookies om instellingen van u te kunnen herinneren, zoals bijvoorbeeld of u bent ingelogd. U kunt cookies in uw browser uitschakelen, en u kunt dan nog steeds de site gebruiken.

Animal Office behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Dit zal altijd bekend gemaakt worden op de Privacybeleid pagina, en de link daarheen kunt u vinden onderaan de site.

Aanvullend Privacybeleid voor geregistreerden

Wanneer u zich registreert verzamelt Animal Office de volgende gegevens van u: Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Email adres, Telefoonnummer, IBAN nummer, Fokkersnummers en Geboortedatum. Deze gegevens zijn nodig om u te kunnen inschrijven voor kleindiertentoonstellingen.

We maken deze gegevens beschikbaar voor iedere kleindiertentoonstellingsorganisatie in Nederland die bij de KLN of de NBS geregistreerd staat.

Animal Office kan geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden over de wijze waarop de tentoonstellingsorganisaties met uw gegevens omgaan.

U kunt altijd de gegevens die Animal Office van u heeft nakijken en wijzigen door, als u bent ingelogd, te klikken op het pijltje naast uw naam, bovenaan de site, en dan te klikken op “profiel wijzigen”.

Animal Office kan u een bevestigingsemail sturen als u handelingen uitvoert op de site, zoals het inschrijven voor een kleindierenshow.